Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům a návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Název a kontaktní údaje správce osobních údajů

Fitcentrum GARAY GYM Slávie Havířov
Tělocvična / fitness centrum
Astronautů 859/2
736 01 Havířov
IČO: 

Účel zpracování osobních údajů

Pro obchodní účely

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte (jménopříjmeníe-mailovou adresu a dále veřejná IP adresa zařízení, ze kterého přistupujete na tyto webové stránky). Údaje jsou evidovány z důvodů identifikace při vyřizování dotazů odeslaných přes webový formulář.

Procházení webových stránek

Pro sledování návštěvnosti a využívání webových stránek je použit nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob.

Zásady ochrany soukromí Google ( https://www.google.com/analyti… údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v Evropské unii nebo na serverech společnosti Google – G Suite a Google Cloud Platform ( https://cloud.google.com/secur… mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
– Automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů
– V písemné podobě