Naším cílem je seznámit mládež se základními principy výživy, objasnit jim základní pojmy a zásady sportovního tréninku a osvojit si základní znalosti i dovednosti v oblasti kondičního posilování (fitness).

Přednáška z oblasti sportovního tréninku a fitness

V úvodu této části jsou účastníci seznamováni se základními pojmy a terminologií z oblasti sportovního tréninku. Dozví se, jaké jsou pohybové schopnosti a jakými metodami je vhodné je rozvíjet. Seznámí se s druhy pohybových dovedností a také se způsoby a fázemi jejich osvojování.

Součástí přednášky je také fyziologie svalové činnosti, protože právě tato oblast úzce souvisí s problematikou energetických pochodů v organismu i s tréninkovým procesem, resp. s principy tělesné zátěže. Část přednášky zaměřená na fitness je věnována obecným zásadám kondičního posilování, metodám silového tréninku a jejich účinkům na lidský organismus. Účastníci jsou také seznámeni s bezpečnostními i hygienickými pravidly pro pobyt ve fitnesscentru.

Exkurze do fitnesscentra

V ukázkové tréninkové lekci pod vedením instruktora si účastníci vyzkouší účinky cvičení na speciálních posilovacích strojích i cvičení s činkami. V úvodu lekce využijí k rozcvičení tzv. „kardiozóny“, kde je na výběr z několika druhů strojů pro aerobní zátěž, např. rotopedy, běžící pásy apd.

Protože se jedná pouze o  ukázkové lekce, není kladen důraz na objem cvičení (počet opakování či velikost zátěže), ale především na osvojení správné techniky širokého spektra posilovacích cvičení.

Na závěr jsou zařazena kompenzační a strečinková cvičení,.

Cílem

Účastníci by si měli uvědomit souvislosti mezi pohybovým a stravovacím režimem. Ověřit si, že je zbytečné řešit, jakou držet dietu, pokud si párkrát v týdnu najdou trochu času na sport. Uvědomit si, že vhodné pohybové aktivity nepomáhají pouze ke spálení přebytečné energie a tělesného tuku, ale mají pozitivní vliv na většinu orgánových soustav (zejména svalovou, srdeční a cévní, dýchací) a pozitivně ovlivňují lidskou psychiku.

Fitness je poměrně moderním sportovním odvětvím dostupným široké veřejnosti. Nevyžaduje žádné specifické nadání či talent, není finančně příliš náročné a ve své neprofesionální podobě (kondiční posilování) ho lze zařadit mezi „zdravé“ sporty a provozovat i ve vyšším věku. Proto jsme se rozhodli tento sport přiblížit účastníkům. Cvičením v posilovně si bohužel může člověk také uškodit, pokud nezná základní pravidla bezpečnosti, správnou techniku posilovacích cvičení, biomechanické, anatomické a fyziologické principy a jejich účinky na lidský organismus. S tím vším by se měli účastníci seznámit a osvojit si také potřebné praktické dovednosti, zejména správnou techniku cvičení.

Kategorie: Akce